Spiller Lotto for å bedre kommuneøkonomien

Kommunestyret i Rauma i Møre og Romsdal har vedtatt å spille Lotto for å bedre økonomien i kommunen.