Troløse vielser

Sekulært Fellesskap i Oslo har vigselsrett, selv om det innenfor dagens regelverk bare er de som kaller seg trossamfunn som kan få det.