Krever borgerlønn på 120.000 kroner

– Stønaden til sosialhjelpsmottakere er for liten. Støtten må økes, krever stortingsrepresentant André N. Skjelstad (V).