Nå er vi 4.660.900

Høy innvandring, få dødsfall og mange fødsler førte til at folketallet i Norge økte med 11.000 personer i andre kvartal i år.