- Kunne oppklart alle saker

Dersom alle politiets etater, nivåer og medarbeidere delte på informasjonen de sitter inne med, kunne alle saker i Norge vært oppklart.