For tidligfødte barn sakker akterut

Mange for tidligfødte barn møter store problemer i møtet med skolen. Skrive- og regneproblemer og langsommere intellektuell utvikling er rammer mange av barna.