Første gang siden 1808

196 år er gått siden en norsk regent sist satte barn til verden.