Angrer på at Venstre gikk inn i regjeringen i 1997

Lars Sponheim beklager i dag sterkt at han lot Venstre delta i den første Bondevik-regjeringen høsten 1997.