Feil på halvparten av nye elanlegg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har avdekket at det er feil ved nær halvparten av alle nye elektriske anlegg.