Forskarfri for lakselusa i sommar

Lakselusa skal få kose seg i fred for forskarane i sommar. Krangel mellom miljø- og fiskeristyresmaktene stoppar viktig overvaking av luseplaga på Vestlandet.