Forsvarssjefen «bløffa» i Stortings-høyring

Forsvarssjef Sigurd Frisvold gav under ei open høyring i går urette opplysningar til Kontrollkomiteen på Stortinget.