Hurtigspredning av e-post-virus

Et nytt e-post-virus sprer seg i stort tempo over hele verden. "Sobig.C" skal være oppdaget i 84 land.