Ingen målbar effekt av IA-avtalen

Fire år etter at avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått, er det fremdeles ikke mulig å se effekter på nasjonalt nivå av sysselsettingen blant personer med redusert funksjonsevne.