Kan gå fra Pølse-Hanssen til Jern-Hanssen

Bjarne Håkon Hanssen (Ap) utelukker ikke at han går fra å være «Pølse-Hanssen» til å bli «Jern-Hanssen» når han tar med seg flyktning- og asylpolitikken inn i Arbeids- og sosialdepartementet.