Fallo frikjent for giftdrap

Borgarting lagmannsrett har frikjent Erik Fallo for giftdrap. Juryen skal senere avgjøre om han er skyldig i uaktsomt drap.