Grip sjansen

Norge bør utfordre seg selv og ta en lederrolle i arbeidet med å skape det «nye» Afghanistan, skriver BTs Atle M. Skjærstad.