Statskonsult «freda» til neste år

Statsråd Victor D. Norman har reversert planane om å omdanne Statskonsult til A/S frå 1. juli i år. Nå er målet å få til ei omorganisering frå 1. januar neste år.