Greve vil bli førstelagmann

Strasbourg-dommer Hanne Sophie Greve er en av de fire søkere som ønsker å bli ny leder for Gulating lagmannsrett.