Svinesund skal drives fra Bergen

Bergenseren Christian Michelsen sørget for at Norge og Sverige skilte lag i 1905. Bro- og Tunnelselskapet knytter de to landene sammen igjen, 100 år etter.