Ingen journalister sies opp i Dagbladet

Dagbladet unngår oppsigelser blant journalistene, men tirsdag fikk 18 typografer beskjed om at de var overtallige.