Uforklarlig tvilling-økning

Antall tvillingfødsler i Norge har steget med 50 prosent siden slutten av 60-tallet.