Kripos kontakter YouTube etter mobbevideo

Kripos har kontaktet ledelsen for nettstedet YouTube i USA i forbindelse med et videokutt som viser grov mobbing av en psykisk utviklingshemmet kvinne i Verdal.