Tunnel på E18 ved Sande raste sammen

Over 25 meter av Hanekleivtunnelen på E18 ved Sande sør for Drammen raste sammen sent 1. juledag kveld. Rasstedet ligger i en sone mellom to bergarter, opplyser Statens vegvesen.