Lettet over å få sønnen hjem igjen

En lettet Paul Storås ser fram til å få sønnen Richard hjem igjen etter den flere døgn lange, ufrivillige turen over Barentshavet på en russisk tråler.