EU-motstandere og tilhengere i felles kamp

Ja-sida og nei-sida i EU-spørsmålet er enige: I et felles utspill krever lederne fra begge leire et løft i pengestøtten fra staten.