Fastholder at mulla Krekar skal utvises

Den rød-grønne regjeringen legger seg på samme linje i Krekar – saken som Bondevik-regjeringen.