Bisp og heidningar hand i hand

Bjørgvin-bispen går hand i hand med så vel SV-arar som venstrefolk, heidningar og human-etikarar i ønsket om å få vekk statskyrkja.