Kan få tilleggsskatt og straff i same sak

At ein skattytar har fått tilleggsskatt på 30 prosent er ikkje til hinder for at kan dømast til straff i same sak.