Farlig å være for trøtt

Risikoen for å gjøre feil øker når vi er trøtte. Det kan være farlig.