Kan ha vært 150 millioner

Ranerne kan ha fått med seg opp mot 150 millioner kroner.