Helse Vest vil ikke overta

Haraldsplass Diakonale Sykehus krever at Helse Vest betaler 50 millioner kroner som sykehuset har krav på etter at staten overtok sykehusene.