Kvinnekamp mot incest

Kvinnebevegelsens engasjement var en viktig årsak til at seksuelle overgrep mot barn ble satt på dagsordenen i Norge for rundt 25 år siden.