Pasientene likegyldige til fastlegeordningen

Moderne pasienter vil ikke styres, og mener fastlegereformen er uten betydning. Det kommer fram i en ny rapport om fastlegereformen.