- Barna taper i fattig-Noreg

20.000 barn i Noreg veks opp i fattige familiar. SV reagerer på at lite blir gjort for å hjelpe desse, samstundes som nordmenn flest blir stadig rikare.