Skjerper seg på Flesland

Sikkerhetsmannskapene på Flesland skjerper sansene mot potensielle terrorister etter at Politiets sikkerhetstjeneste hevet trusselvurderingen fra lav til moderat.