KS krev meir frå Regjeringa

Eit samrøystes landsstyre i Kommunenes Sentralforbund bed nå Stortinget om hjelp for å skape økonomisk balanse i kommunesektoren.