• ISOLERT: Her på disse cellene sitter innsatte som de fengselsansatte mener de ikke har ressurser til å slippe ut. FOTO: EIRIK BREKKE

– Vi er blant verstingene i Europa på bruk av isolasjon

Advokatforeningen mener den norske staten opererer med feile isolasjonstall i en rapport til FNs torturkomité.