- Sprer svada og sludder

Ari Behn kraftig ut mot tidligere soussjef.