Toåring døde etter å ha fjernet mandlene

Komplikasjoner som følge av fjerning av mandlene.