225 mrd. borte på tre måneder

Overskuddet på statsbudsjettet krymper kraftig i 2009.