Barn kan ha blitt kvikksølvskadd

Tannhelsesekretærer har født barn med flere skader enn andre kvinner, viser kvikksølvstudien fra St. Olavs hospital.