Krever kunnskap om krenging etter forlis

Oppslag i styrehuset med informasjon om hvor mye krenging fartøyet tåler er blant strakstiltakene etter Bourbon Dolphin-forliset.