Norske styrker tar fortsatt fanger i Afghanistan

Norske styrker tar fortsatt fanger i Afghanistan og overlater dem til landets etterretningstjeneste til tross for gjentatte rapporter om tortur.