- Kommunane må ha rett til å seie nei

Striden om utplassering av nye speleautomatar er ikkje over. Kommunenes Sentralforbund (KS) vil ha ei lovendring som gjev kvar kommune rett til å seie nei.