Ba Konkurransetilsynet ligge unna

Fornyings- og administrasjonsdepartementet ba Konkurransetilsynet ligge unna fusjonen mellom Statoil og Hydro.