Refses av Legeforeningen etter Sudbø-kritikk

«Medforfatterne til Jon Sudbø har møkk på hendene», sa medisinprofessor Jan Helge Solbakk. Det utsagnet kostet professoren en dom for brudd på legeforeningens etiske regler.