Private barnehager best likt

Private barnehager scorer bedre enn offentlige på 29 av 30 punkter.