Takkar ja til kvinner

Slottet tek gjerne imot forslag til kvinnelege medaljekandidatar.