Antall branner halvert siden 2000

Det er først og fremst små branner det er blitt færre av.