– Meldeplikt viktigere enn taushetsplikt

– I noen miljøer er det uklart om taushetsplikten hindrer anmeldelser til barnevernet om overgrep. Om lovverket er uklart, må vi se på det, sier justisminister Knut Storberget til bt.no.